Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti
  1. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN
  2. Prof. Dr. Sarp ÜNER
  3. Doç. Dr. Umut Ece ARSLAN

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı