İdari Personel
Seval ÖZDEMİR
Enstitü Sekreteri
sevaloz@hacettepe.edu.tr
Şükran YILDIRIM
Bilgisayar İşletmeni
sukranyildirim@hacettepe.edu.tr
Gülay Lekesiz
Bilgisayar İşletmeni
gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr
Ömer KARABULUT
Yardımcı Hizmetler
omer.karabulut@hacettepe.edu.tr
Serap ÖZTOK
Yardımcı Hizmetler
serap.oztok@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı