Müdür
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ sevkato@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı