Sağlık Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Akademik Kadro
 
Prof. Dr. Mustafa Tezer KUTLUK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
tkutluk@hacettepe.edu.tr
 
 
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN
(13-b/4 ile Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli)
bdogan@hacettepe.edu.tr

 

Doç. Dr. Tülay BAĞCI BOSİ
(13-b/4 ile Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli)
tulayb@hacettepe.edu.tr
 

 

 

 

 

 

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı