Yönetim Kurulu
Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
Enstitü Müdür Yardımcıları
 
Prof. Dr. Levent AKIN
 
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN
 
Doç. Dr. Sibel KIRAN
Prof. Dr. Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK
uzamis@hacettepe.edu.tr
Enstitü Sekreteri (Raportör)
Seval ÖZDEMİR

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı