Araştırma Görevlileri
Sağlığı Geliştirme Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Gamze AKTUNA
gamzeaktuna@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Hande Konşuk Ünlü 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 06100 Sıhhiye / ANKARA 
Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Yasal Sorumluluk Sınırı