Eğitim Etkinlikleri

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen UH, IPH-biz ‘boosting impact zone’ 2014 “Evidence based health management” çalıştaya geniş bir katılımcı yelpazesi olmuştur.


Katılımcıların kurumları:

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
HASUDER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 

Çalıştayda, The Cochrane Collaboration College for Policy at George Maison University, George Maison University ve University of Technological Innovation Westminster’dan profesyonellerin katıldığı üç oturum yapılmıştır:

  1. Quantitative Modelling For The Management of Healthcare
  2. Systematic Review and Meta-Analysis in Evidence Based Medicine
  3. The Use of Geographic Information Systems (GIS) and Spatial Analysis in Healthcare

 

Çalıştaya ait fotoğraflar için tıklayınız...

 

Katılımcı Geri Bildirimleri:

 

Hem sistematik değerlendirme ve meta analiz konusunu hem de coğrafi bilgi sistemlerini yetkin
ağızlardan dinlemek benim açımdan çok yararlı oldu. Bu konularla zaman zaman ilgilenmiş ama
bir türlü tam öğrenme için gerekli zamanı ayıramamıştım. Bu çalıştay ilgimi tekrar canlandırarak,
ileri düzey öğrenme çalışmalarına başlamak için sağlam bir temel oluşturdu. Emeği geçenlere çok
teşekkürler.

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yardım
Hacettepe Üniversitesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Programın ancak yarısına katılabilmiş olduğum halde, düzenleyicilerin etkinlik hedeflerini ve bu
hedeflere yönelik yol haritasını çok başarılı belirlediklerini gördüm. Bilişim teknolojilerindeki gelişim
kişilerin bilgiye çok az emekle ulaşabilmesini sağlamaktadır. Bu bilgi paylaşımına yönelik etkinliklerin
popülaritesini azaltırken, beceri geliştirmeye yönelik etkinlikleri öncelikli hale getirmiştir. HSE-biz bu
amaca yönelik iyi planlanmıştı. Bununla birlikte uygulama saatlerinin daha uzun ve katılımlı
planlanması genel yararı artırabilir. Program planlandığı gibi uygulanmış olmasına karşın, tanıtım
katılımcılarda daha az teorik ve daha çok birlikte çalışma beklentisi oluşturmuştur.

Programın benim için en yararlı kısmı sistematik review sürecinin bütün basamaklarını ve
prosedürlerini bir arada görmek oldu. Dr. Gallagher’ın sunumu bu yönde çok faydalı linkleri ve
program önerilerini bir araya getirmişti.

Gelecekte bir konu, bir uzman konseptiyle, tüm sürecin görülebileceği bir çalıştayda yine yer almak
isterim.

Tüm organizasyon komitesine teşekkürler.

Cengiz Han Açıkel
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Biyoistatistik Bilim Dalı Başkanı

 

“Haberdar olmanın çok önem kazandığı günümüz dünyasında, bilgiyi yönetmenin gücü şüphesiz ki
her şeyden önde yer almaktadır. Bu konuda beceri kazandırmaya dayalı, büyük emekler neticesinde
düzenlenmiş bu eğitim bizleri çok daha büyük bir dünyadan haberdar etti. Her bir detayı özenle
çalışılmış bu etkinliğin Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi de adına yakışır
nitelikteydi. Farklı disiplinleri bir araya getiren katılımcı profili ise eğitime farklı bir boyut kattı.
HSE Biz-2014 etkinlikleri kapsamında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından
düzenlenen bu çok önemli “Evidence Based Health Management” başlıklı eğitime katılabilme
imkânını tanıdıkları için öncelikle Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’ne ve emeği geçen
tüm akademisyenlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”

Selçuk Yaşar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Eğitim ve AR-GE Şube Sorumlusu