Araştırma Öncelik Alanları

Araştırma Öncelik Alanları

  • İş Sağlığı

Alt Çalışma Konuları

  • Çalışma yaşamında sürdürülebilir iyilik (well-being) araştırmaları
  • İş sağlığı kohort araştırmaları
  • Küreselleşme ve iş sağlığı araştırmaları
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürü/organizasyonu /yönetimi
  • İş sağlığında liderlik/ekip çalışması değişim yönetimi
  • Rutin veriye dayalı gereksinim/öncelik belirleme araştırmaları
  • Uluslararası iş sağlığıİ
  • İş sağlığı araştırmalarında kalitatif kantitatif yaklaşımlar

Anahtar Kelimeler
İş epidemiyolojisi, iş sağlığı ve refahı, iş sağlığı yönetimi, küresel iş sağlığı, sürdürülebilirlik ve iş sağlığı, iş sağlığı ve örgütsel davranış, iş organizasyonu ve kişisel psikolojisi ve iş sağlığı, ekip çalışması liderliği ve iş sağlığı, sağlık ve güvenlik kültürü

Önemi ve Gerekçesi
İş sağlığı güvenliği bütün sektörlere uygulanması gereken ortak ilkelere sahip içerik barındırmakta ve ekonomik kalkınmada insan gücünün verimliliğine de katkı sunmaktadır bu nedenle yukarıdaki bütün sektörlere uyarlanabilir. Ayrıca İlgili olduğu bilim alanı sağlık odaklı olmakla birlikte interdisipliner karaktere sahiptir tıp sağlık-sosyal-fen mühendislik ve de toplumda kültürel kabus ve eylem için de sanat boyutları da bulunmakta olan bir halk
sağlığı alanıdır.