Misyon ve Vizyon

MİSYON

Türkiye’de halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi için bilimsel araştırma ve projelerini yürütmek, kanıta dayalı halk sağlığı uygulamasına örnek teşkil edecek faaliyetler yapmak, bu konuda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti vermek, onlarla işbirliği yapmak, halk sağlığı alanında hizmet verenlerin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim programları yürütmek ve halk sağlığı biliminin geliştirilmesi için her türlü bilimsel çalışmayı yapmak.

VİZYON

Yürütülen çalışmalar ile ulusal ve uluslararası platformda halk sağlığı alanında öncü kuruluş olmak, çalışanı ve ürettikleri ile gurur duyulan bir birim olmaktır.