İdari Personel
Seval ÖZDEMİR
Enstitü Sekreteri
sevaloz@hacettepe.edu.tr
Ünal Çamdal
Bilgisayar İşletmeni
unal.camdal@hacettepe.edu.tr
Sezer Erol
Bilgisayar İşletmeni
sezerol09@gmail.com
Özlem Orhun ozlem.orhun@hacettepe.edu.tr
Ömer KARABULUT
Yardımcı Hizmetler
omer.karabulut@hacettepe.edu.tr
Serap ÖZTOK
Yardımcı Hizmetler
serap.oztok@hacettepe.edu.tr