İdari Personel
Seval ÖZDEMİR
Enstitü Sekreteri
sevaloz@hacettepe.edu.tr
Gülay Lekesiz
Bilgisayar İşletmeni
gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr
Sezer Erol
Bilgisayar İşletmeni
sezerol09@gmail.com
Ömer KARABULUT
Yardımcı Hizmetler
omer.karabulut@hacettepe.edu.tr
Serap ÖZTOK
Yardımcı Hizmetler
serap.oztok@hacettepe.edu.tr